Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Viagra Online India
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Engleski jezik II

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Usvajanje osnovne stručne terminologije i njihova primjena u poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku.
Sadržaj predmeta:
Upoznavanje s područjem kriznog upravljanja i osnovnom stručnom terminologijom (upravljanje krizom, globalno zatopljenje, zaštita okoliša). Osnovna glagolska vremena i oblici, članovi, množina imenica, tvorba riječi.
Kompetencije:
Student će govorne i pisane vještine te usvojeni vokabular koristiti u aktivnoj komunikaciji te praćenju i izlaganju kraćih stručnih sadržaja.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta, moći: 1) Preispitati stečeno znanje engleskog jezika. 2) Identificirati slabe točke u znanju i razriješiti jezične dileme. 3) Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem. 4) Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja kriznog upravljanja. 5) Usporediti značenja određenih elemenata i izraza u općem jeziku i jeziku struke. 6) Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i osnovnu stručnu terminologiju u komunikaciji. 8) Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim izrazima. 9) Prevesti jednostavniji tekst.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj