Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra In India
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Engleski jezik I

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika.
Sadržaj predmeta:
Glagolska vremena i oblici, upravni i neupravni govor, pasiv, modalni glagoli, brojevi, formule, brojevni izrazi, stručna terminologija iz područja računarstva.
Kompetencije:
Znanja o specifičnoj terminologiji i uporabi u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku u vezi s područjem računalnih sustava.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Preispitati stečeno znanje engleskog jezika. 2) Identificirati slabe točke u znanju i razriješiti jezične dileme. 3) Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem. 4) Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja održavanja računalnih sustava. 5) Usporediti značenja određenih elemenata i izraza u općem jeziku i jeziku struke. 6) Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i osnovnu stručnu terminologiju u komunikaciji. 8) Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim izrazima. 9) Prevesti jednostavniji tekst.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj