Croatian(HR)English (United Kingdom)
120mg Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Engleski jezik I

Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
- usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika; - proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku; - rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije - korištenje stručnih priručnika; - služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.
Sadržaj predmeta:
- Jezične zakonitosti – glagolska vremena, aktiv/pasiv, vrste riječi, tvorba riječi, glagoli (pomoćni, nepravilni, modali, infinitiv), brojevi, datumi i titule, - Opći jezični sadržaji – poslovna pisma, e-poruke, životopis, osnovna komunikacija, jednostavni dijalozi u stvarnim situacijama, predstavljanje osobe ili tvrtke, - Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, optički i optometrijski instrumenti, vidna pomagala, , izrazi i kolokacije vezani uz oko, terminologija u vezi s bolestima oka i refrakcijskim greškama.
Kompetencije:
Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za pisanje pisama, poruka, čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Preispitati stečeno znanje engleskog jezika. 2) Identificirati slabe točke u znanju i razriješiti jezične dileme. 3) Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem. 4) Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja optometrije 5) Usporediti značenja određenih elemenata i izraza u općem jeziku i jeziku struke. 6) Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i osnovnu stručnu terminologiju u komunikaciji. 8) Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim izrazima. 9) Prevesti jednostavniji tekst.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj