Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Generic Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Elementi konstrukcija

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Upoznavanje s načelima dimenzioniranja i konstruiranja. Upoznavanje namjene i konstrukcijskih značajki strojnih dijelova i konstrukcija.
Sadržaj predmeta:
Osnovni pojmovi iz nauke o čvrstoći: opterećenje, naprezanje, čvrstoća. Načela dimenzioniranja: potrebna sigurnost, dopušteno naprezanje, postojeća sigurnost. Tolerancije dimenzija, oblika i položaja. Nerastavljivi spojevi: zakovični, zavareni, lemljeni, lijepljeni, stezni spojevi. Elementi rastavljivih spojeva: vijci, klinovi, opruge. Osovine i vratila. Trenje i podmazivanje. Klizni ležajevi. Valjni ležajevi. Elementi za prijenos snage i gibanja: remeni i remenice, lanci i lančanici, tarenice, zupčanici. Prijenosnici snage: vrste prijenosnika i promjene parametara prijenosa snage po stupnjevima prijenosa. Elementi cjevovoda -cijevi-zaporni organi. Brtve i brtvljenje.
Kompetencije:
Proračunati i konstruirati jednostavnije dijelove i sklopove. Analizirati i primijeniti konstrukcijsku dokumentaciju. Identificirati namjenu i konstrukcijske značajke dijelova i sklopova. Povezati dijelove prijenosnika snage u funkcionalnu cjelinu i proračunati glavne značajke prijenosa snage.
Ishodi učenja:
1) Identificirati opterećenje, naprezanje i čvrstoću konstrukcijskog dijela. 2) Proračunati dimenzije i argumentirati naprezanja konstrukcijskih dijelova. 3) Analizirati tolerancije dimenzija, oblika i položaja, te ocijeniti odnos tolerancija i dosjeda. 4) Klasificirati namjenu i usporediti konstrukcijske značajke nerastavljivih i rastavljivih spojeva. 5) Klasificirati namjenu i usporediti konstrukcijske značajke osovina, vratila i ležajeva. 6) Konstruirati vratilo prijenosnika. 7) Proračunati i odabrati ležaj. 8) Analizirati namjenu i usporediti konstrukcijske značajke elemenata prijenosnika snage. 9) Prikazati i izračunati osnovne karakteristike prijenosnika snage. 10) Kombinirati načine brtvljenja i odabrati elemente cjevovoda.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj