Croatian(HR)English (United Kingdom)
Generic Viagra Usa
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Upravljanje vodama

Ects: 3
Predavanja: 0
Vježbi: 0
Cilj predmeta:
Upoznati studenta s ulogom vodnog gospodarstva u upravljanju vodama
Sadržaj predmeta:
Zakonska regulativa i legislativa, povezanost upravljanja vodama s društveno-gospodarskim okruženjem, povijesni, zakonski, institucijski i međunarodni okvir upravljanja vodama, količina i kakvoća voda (rijeke, jezera, prijelazne vode i priobalno more), uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda (zaštita od poplava, zaštita od erozije, melioracijska odvodnja), korištenje voda (javna vodoopskrba i ostali vidovi korištenja vodama), zaštita voda od onečišćenja i zagađenja (točkasti izvori onečišćenja, raspršeni izvori onečišćenja, izvanredna i iznenadna zagađenja voda), monitoring, sustavi zaštite voda, područje posebne zaštite voda.
Kompetencije:
Studenti će stječi znanja nužna za razumijevanje upravljanja vodama, opasnosti od voda i problema zagađivanja i metoda njihovog saniranja kao i njihov utjecaj postupke zaštite i spašavanja.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj