Croatian(HR)English (United Kingdom)
Gold Viagra Cheap
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Računala i procesi

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2
Cilj predmeta:
Stjecanje znanja i vještine poznavanja proizvodnih procesa podržanih računalom
Sadržaj predmeta:
Signali, sustavi i procesno vođenje: vrste signala i sustava, trenutni i dinamički sustavi. Osnovna procesna jedinica: obrada podataka, oprema procesne jedinice, standardni procesni ulazi i izlazi. Izvršni i mjerni uređaji. Podjela zadaća u vođenju postrojenja: pregled računalske opreme, komunikacije i protokola u procesima, kapacitet kanala. Uloga programske opreme u procesnim vođenjima: obrada podataka, programska oprema za obradu podataka, relativni odnos hardverske i softverske komponente obrade. Sistemski softver: strukture, funkcije i sistemski programi. Korisnički programi i baze procesnih podataka: zadaci korisničkih programa, struktura i vremenski odziv korisničkih programa, stvarno vremenska obrada podataka, prioriteti, programski lanci. Struktura procesne baze podataka, raspodijeljena procesna baza podataka, programi proširenog stvarnog vremena.
Kompetencije:
Razumijevanje osnovnih proizvodnih procesa i komponenata postrojenja. Poznavanje strukture računalskog sustava proizvodnih sustava.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati sustave i procesno vođenje 2) Razlikovati osnovne procesne jedinice 3) Razlučiti hardversku i programsku opremu 4) Raščlaniti sistemski softver i korisničke programe 5) Sastaviti prijedlog izrade baze podataka 6) Osmisliti strukturu baze podataka 7) Dizajnirati bazu podataka
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj