Croatian(HR)English (United Kingdom)
Female Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Prirodna ugrožavanja

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Upoznati studente s vrstama, oblicima i izvorima ugrožavanja; pojmom i specifičnostima prirodnih katastrofa te uvjetima koji pogoduju njihovom nastanku
Sadržaj predmeta:
Normativno pravne osnove reguliranja sustav zaštite i spašavanja od prirodnih ugrožavanja u Hrvatskoj i EU. Vrste, oblici, izvori i posljedice prirodnih ugrožavanja, izvori ugrožavanja relevantni za nastanak krize, odnosno katastrofe; prirodna ugrožavanja i elementarne nepogode: potresi, poplave, požari otvorenog prostora, suše, snježne lavine, odroni i klizanje tla, olujno nevrijeme, orkanski vjetrovi, vulkanske erupcije i dr.; potresi: unutrašnjost zemlje, tektonika, vrste i osnovne karakteristike, mikro i makro-seizmička metoda i zaštita; poplave, sustav zaštite od poplava i štetnog djelovanja voda, planovi i subjekti obrane od poplava; požari i klasifikacija požara otvorenog prostora, sustav prevencije i planovi intervencija kod velikih požara; vrste i zajedničke karakteristike manifestacija i posljedica koje izazivaju prirodne katastrofe i planovi zaštite i spašavanja.
Kompetencije:
Studenti će steći znanja koja će im omogućiti razumijevanja kriza uzrokovanim prirodnim ugrožavanjima i koristiti u izradama procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati i kategorizirati vrste, izvore, oblike i posljedice prirodnih ugrožavanja. 2) Procijeniti štetna djelovanja prirodnih ugrožavanja. 3) Analizirati posljedice prirodnih ugrožavanja. 4) Izraditi i analizirati planove intervencija. 5) Osmisliti planove zaštite i spašavanja.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj