Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Online Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Pogonska goriva i maziva

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Stjecanje znanja iz poznavanja, uporabe, rukovanja i čuvanja svih vrsta pogonskih goriva i maziva.
Sadržaj predmeta:
Goriva: definicija tehničkih goriva. Klasifikacija goriva. Elementni sastav goriva. Osnovna svojstva krutih, tekućih i plinskih goriva. Tehnološka prerada sirove nafte. Kemijska struktura tekućih goriva. Podjela i karakteristike tekućih goriva prema namjeni: dizelska goriva, motorni benzini, mlazna goriva, biodizel, UNP (ukapljeni naftni plin), SPP (stlačeni prirodni plin). Značajke goriva: gustoća, toplinska vrijednost, mazivost. Detonacijsko izgaranje u oto motoru. Oktanska vrijednost goriva. Detonacijsko izgaranje u dizelskom motoru. Kašnjenje zapaljenja. Cetanska vrijednost goriva. Aditivi za goriva. Postojanost goriva. Procesi starenja goriva. Skladištenje goriva. Maziva: osnove tribologije, trenja i vrste podmazivanja. Fizikalno-kemijska svojstva mazivih tvari. Klasifikacija mazivih ulja. Maziva ulja za motore s unutarnjim izgaranjem. SAE klasifikacija motornih ulja prema viskoznosti. API specifikacija motornih ulja prema radnim svojstvima. Primjena mazivih masti. Klasifikacija mazivih masti. Ulja i tekućine specijalne namjene. Čuvanje i rukovanje mazivih tvari.
Kompetencije:
Znanja i vještine potrebne za izvođenje poslova vezanih uz održavanje cestovnih i specijalnih motornih vozila s naglaskom na ispravni izbor i primjenu goriva, maziva i tekućina za specijalne namjene.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) analizirati bitna svojstva goriva i maziva za primjenu u konkretnoj eksploatacijskoj situaciji; 2) usporediti vrijednosti bitnih fizikalnih svojstava goriva i maziva; 3) kritički prosuđivati vrijednosti bitnih fizikalnih svojstava goriva i maziva za primjenu u određenoj radnoj situaciji; 4) izabrati goriva i maziva za primjenu u konkretnoj eksploatacijskoj situaciji; 5) voditi postupak izbora goriva i maziva; 6) planirati mjerenje bitnih fizikalnih svojstava goriva i maziva; 7) osmisliti jednostavnija mjerenja fizikalnih svojstava goriva i maziva; 8) provjeriti usklađenost dobivenih podataka svojstava propisanih veličina sa zakonskim normama; 9) preračunati mjerne jedinice fizikalnih svojstava goriva i maziva; 10) organizirati postupke čuvanja goriva i maziva.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj