Croatian(HR)English (United Kingdom)
Best Deal Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Algoritmi i strukture podataka

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3
Cilj predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja o jednostavnim i dinamičkim strukturama podataka, ovladavanje osnovnim algoritmima te osposobljavanje za primjenu stečenih znanja u rješavanju problema algoritamske naravi.
Sadržaj predmeta:
1) Uvod 2) Primitivni tipovi podataka 3) Osnovne strukture podataka 4) Sortiranje 5) Pretraživanje 6) Rekurzivni algoritmi 7) Liste i redovi 8) Stog 9) Stablo 10) Grafovi 11) Tablice prevođenja 12) Objekti.
Kompetencije:
Rješavanje složenih problema algoritamske naravi primjenom odgovarajućih algoritama i prikladnih struktura podataka.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti osnovne algoritamske konstrukte. 2) Razlučiti osnovne primitivne i složene tipove podataka. 3) Prepoznati ustroj osnovnih struktura podataka u jezicima za programiranje. 4) Dizajnirati algoritam i izabrati optimalne tipove i strukture podataka u rješavanju složenih problema. 5) Procijeniti efikasnost algoritama sortiranja i pretraživanja. 6) Koristiti napredne tehnike i metodologiju programiranja u ustroju algoritama. 7) Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija. 8) Koristiti i prilagoditi programske module drugih autora u pisanju vlastitih programa. 9) Pratiti razvoj jezika za programiranje.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj