Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra In Australia
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
There are no translations available.

Nastavni plan i program

Engleski jezik III

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku.
Sadržaj predmeta:
Obrada složenijih tematskih cjelina iz područja kriznog upravljanja (gospodarenje otpadom, poplave, potresi, terorizam). Utvrđivanje svih glagolskih vremena i oblika, relativne rečenice, složena tvorba riječi, uporaba poveznica, prezentiranje stručnih sadržaja.
Kompetencije:
Student će stečeno znanje primjenjivati u općoj i poslovnoj komunikaciji te razviti vještine izlaganja i samostalnog prezentiranja zahtjevnijih stručnih sadržaja.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta, moći: 1) Analizirati problematiku obrađenu u nastavnim cjelinama. 2) Povezati novostečeno znanje s prethodnim znanjem. 3) Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 4) Primjereno prezentirati stručne sadržaje. 5) Voditi stručnu raspravu. 6) Komentirati i razmjenjivati mišljenja. 7) Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja kriznog upravljanja. 8) Primijeniti gramatička pravila i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 9) Napisati seminarski rad, poslovno pismo, životopis ili e-poruku na engleskom jeziku. 10) Prevesti stručni test.
AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Monday, 15 November 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj