Croatian(HR)English (United Kingdom)
Bio Viagra Herbal
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
MATEMATIKA ZA TEHNIČKE VISOKE ŠKOLE - 3.dio (matematika promjena, matematičke strukture)
Publications - Books
There are no translations available.

MATEMATIKA_3s

Autor: Boris Čulina, Šimun Zlopaša
Tematsko područje: matematika
Broj stranica: 336
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2010.
ISBN: 978-953-7716-09-7

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška lakoj primjeni: udžbenik
  • Prvenstveni čitatelji: studenti, ostali
Sadržaj i više o knjizi

Cijena: 160,00 kn
(za studente VVG: 100,00 kn)

K015
Qty
Student VVG?
NE DA


Kratki sadržaj:

Matematika promjena (Pojam derivacije, Račun derivacija, Derivacija je brzina promjene, Derivacija je nagib tangente, Derivacija je najbolja linearna aproksimacija, Antiderivacija ili neodređeni integral, Pojam određenog integrala, Elementarni račun određenog integrala, Primjena određenog integrala, Diferencijalne jednadžbe)
Neke matematičke strukture (Vektori, Sustavi linearnih jednadžbi i matrice, Kompleksni brojevi)

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 22 March 2011 15:00
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj