Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra En Gel
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
There are no translations available.

Ur.broj: 010-375-06/10
Velika Gorica, 15. lipnja 2010.

Na temelju članka 30. Statuta Veleučilišta Velika Gorica, dekan Veleučilišta donosi

ODLUKU

O VISINI TROŠKOVA RAZREDBENOG POSTUPKA, TROŠKOVA UPISA, ŠKOLARINE, OBRANE ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG RADA I OSTALIM PLAĆANJIMA ZA STRUČNE I SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE
VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Članak 1.

(1)  Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova razredbenog postupka, upisnog postupka, školarine na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koje izvodi Veleučilište Velika Gorica (u daljnjem tekstu Veleučilište), iznos naknada troškova organizacije i obrane završnog i diplomskog rada, tiskanja svjedodžbe i diplome, troškovi promocije te drugi oblici plaćanja na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta.

Članak 2.

(1)  U troškove  školarine uključena je:

-       organizacija i izvođenje nastave i vježbi prema nastavnom planu i programu,
-       uporaba i korištenje nastavnih prostora, nastavne i prezentacijske opreme (računala, projektori, grafoskopi …),
-       organizacija konzultacija i mentorskog  rada,
-       organizacija i polaganje kolokvija tijekom semestra i tri izlaska na ispit iz svakog kolegija bilo u redovnom ili izvanrednom roku,
-       organizacija prakse,
-       polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom (komisijski ispit),
-       polica kolektivnog osiguranja od nesretnog slučaja.

(2) U školarinu nisu uključeni troškovi:

-       zasebno osiguranje od nesretnih slučajeva (osim ako nije posebno ugovoreno)
-       štete koje namjerno ili grubim nemarom počini student/ica ili grupa studenata;
-       izrada, mentorstvo, organizacija i obrana završnog rada,
-       izrada, mentorstvo, organizacija i obrana diplomskog rada
-       tiskanje svjedodžbi, diploma, suplementa i promocije.

Članak 3.

(1) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2010/11. godine upisuju 1. godinu stručnih studija: Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova ili Upravljanje u kriznim uvjetima iznosi 6.790,00 kn po semestru.

(2) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2010/11. godine upisuju 1. godinu studija Očne optike iznosi 12.490,00 kn po semestru.

(3) Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente koji akademske 2010/2011. godine upisuju 1. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment, Upravljanje logističkim sustavima i procesima i Informacijski sustavi iznosi 8.960,00 kn po semestru.

(4) Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

Članak 4.

(1) Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika za stručne i specijalističke diplomske stručne studije iznose 300,00 kn.
(2) Troškovi izrade  iskaznice (X-ice) za redovne studente iznose 25,00 kn.

Članak 5.

(1)  Visina naknade troškova za mentorstvo, organizaciju javne obrane završnog rada i tiskanja 3 primjerka (orginal +  2 kopije) svjedodžbe na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku te organizaciju promocije iznosi 1.800,00 kn.

(2)  Visina naknade troškova za mentorstvo, organizaciju javne obrane diplomskog rada i tiskanja 3 primjerka (original + 2 kopije) diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku te organizaciju promocije iznosi 2.100,00 kn.

(3)  Troškovi tiskanja primjerka svjedodžbe ili diplome na engleskom jeziku dodatno iznose 800,00 kn.

(4)  Student može pristupiti obrani završnog ili diplomskog rada tek nakon uplate troškova utvrđenih u stavku 1., odnosno 2. ovoga članka.

Članak 6.

(1)  Visina naknade za  postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu iznosi 300,00 kn.

(2)  Troškovi izdavanja prijepisa ocjena iznose 50,00 kn.

(3)  Troškovi izdavanja nastavnog plana i programa stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija iznose 50,00 kn.

(4)  Troškovi izdavanja duplikata indeksa iznose 300 kn.

(5)  Troškovi izdavanja duplikata iskaznice (X-ice) iznose 50,00 kn.

(6)  Troškovi postupka ispisa studenta sa stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija iznose 100,00 kn.


Članak 7.

(1)  Ova Odluka stupa na snagu nadnevkom donošenja, a primjenjuje se od akademske 2010/11. godine.

 

DEKAN

Prof.mr.sc. Ivan TothAddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 15 June 2010 22:45
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj