Croatian(HR)English (United Kingdom)
Purchase Generic Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Usporedba studija očne optike u Hrvatskoj i Češkoj
Vijesti po studijima - OCO vijesti
There are no translations available.

Veleučilište Velika Gorica je prvo privatno i jedino tehničko veleučilište u Republici Hrvatskoj, utemeljeno 2003. U prvih pet godina razvoja Veleučilište je sa svojim stalno zaposlenim nastavnicima i s preko 140 renomiranih hrvatskih i inozemnih nastavnika i stručnjaka koji sudjeluju u nastavi na studijima: Krizni menadžment, Održavanje zrakoplova, Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila i Očna optika dostiglo razinu od preko 1000 studenata u akademskoj godini.

Kontinuirana poslovna politika Veleučilišta je stvaranje edukacijskih sadržaja primjerenih suvremenim potrebama prvenstveno hrvatskog društva, ali i šire regije, u području tehničkih i interdisciplinarnih znanosti koja do sada nisu bila dovoljno pokrivena. Time Veleučilište sa svojih pet specifičnih studijskih područja daje značajan doprinos u ostvarenju nacionalne politike društva znanja.

Kvalitetu ustroja i provedbe studijskih programa jamči i uspostavljen sustav kontrole kvalitete  ISO 9001 od 2007.g. certificiran od SGS, kao i stalni  nadzor Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Kontinuirani razvoj i poboljšanje materijalne osnove nastavnog procesa omogućeno je brižnom politikom vlasnika Grada Velika Gorica i Visoke škole za sigurnost iz Zagreba.

Ovom prilikom posebno bismo željeli skrenuti pozornost na veliki iskorak Veleučilišta u području očne optike u kojem je u vrlo kratkom roku postignut veliki stupanj razvoja, a u nastavku dajemo usporedbu ovog studija s sličnim studijima u inozemstvu.

Studij očne optike u Hrvatskoj

Do prije tri godine za očnu optiku kao struku se u Hrvatskoj nije previše znalo izvan optičarskih radnji. Danas, tri godine nakon otvaranja studija očne optike na Veleučilištu Velika Gorica, Hrvatska je postala vrlo cijenjena u ovom području struke među zemljama koje ovaj studij provode više od desetljeća. Njemačka, Austrija, Češka, Engleska, Irska zemlje su s višegodišnjim iskustvom u obrazovanju u području optometrije i očne optike. Zahvaljujući velikim naporima uloženim od strane Veleučilišta Velika Gorica, ovaj studij je okupio eminentne stručnjake iz navedenih zemalja koji sudjeluju u nastavnom procesu i prenose svoje znanje studentima očne optike.

Ovakvoj suradnji pomaže međunarodno savjetovanje u području optometrije koje svake godine organizira Europski savez optometrije i optike (ECOO) u Brnu, a smisao ovog savjetovanja je pomoći u integraciji i harmonizaciji obrazovanja u području očne optike i optometrije na području cijele Europske unije, poboljšati aktivne međunarodne suradnje svih prisutnih visokoškolskih ustanova te osigurati funkcioniranje njihove daljnje zajedničke platforme. Savjetovanje pridonosi izgradnji novih odnosa između optometrijskih institucija na području cijele Europe što je na Veleučilištu Velika Gorica rezultiralo dovođenjem vrhunskih stručnjaka u ovom području, ali i razmjenu stručnog znanja općenito. Na taj način riješen je problem nedostatka nastavnog kadra zbog kojeg je postojanje ovog studija u Hrvatskoj bilo pod upitnikom. Danas, zahvaljujući eminentnim europskim i hrvatskim stručnjacima te najmodernijoj vrhunskoj opremi za refrakciju, okosnicu ovog studija, studij je postao uzor europskim studijima optometrije s dužim iskustvom od studija očne optike u Hrvatskoj. U planu su i daljnji projekti koji bi ovaj studij trebali pozicionirati u sam vrh referentnih studija u Europi po kvaliteti i kompetentnosti završenih prvostupnika bakalaureusa očne optike te u suradnji s ECOO – Europskim vijećem optometrije i optike omogućiti stjecanje europske diplome optometrista, cilj svakog stručnjaka očne optike. Cilj europske diplome je jamstvo unificiranih kvalifikacija u području obrazovanja optometrista u cijeloj Europi.

Opremeljenost studija očne optike

Za potrebe studija je u novoj dvorišnoj zgradi Veleučilišta opremljen laboratorij očne optike koji služi provedbi praktičnog dijela nastave. Laboratorij s ukupno pet zasebnih boksova za refrakciju i jednim centralnim povezan je s audio i video vezom s manjom učionicom u kojoj se studenti pripremaju za vježbu u laboratoriju.

U laboratoriju se nalazi najsuvremenija oprema dostupna danas na tržištu očne optike, a koristi se isključivo za potrebe nastavnog procesa. Refrakcijske jedinice, električni stolci podesivi po visini, LCD ekrani sa optotipima, procjepne svjetiljke (biomikroskopi) sa kamerom i softverom, setovi probnih lećica, polarizacijski filtri za binokularni vid, prizmatske letvice, Ishiara testovi za testiranje kolornog vida, probni okviri, leće za promatranje fundusa oka procjepnom svjetiljkom, foropteri, manuelni uređaji kojima se mjeri zakrivljenost rožnice oka (keratometar) i još čitav niz druge opreme na raspolaganju je studentima očne optike.

Kompetencije

Studij Očne optike je namijenjen osobama koje žele raditi u području očne optike i to u procesu proizvodnje, održavanja, servisiranja optičkih instrumenata i pomagala te na poslovima očne optike i refrakcije.

Očna optika kao djelatnost obuhvaća različite poslove koji uključuju:

-       refrakciju oka i određivanje potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostaloga za poboljšanje vida te upućivanje oftalmolozima osoba kojima je potreban njihov medicinski pregled i liječenje;

-       savjetovanje o pravilnoj uporabi naočala i kontaktnih leća, o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid;

-       namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima.

Student koji završi studij Očne optike biti će stručnjak koji će imati potrebna znanja za brigu oko vida prvenstveno sa stanovišta stručnjaka za refrakcijsko određivanje svih primjerenih korekcijskih pomagala koji poboljšavaju vid.

Isto tako, završeni studenti će biti osposobljeni za samostalno vođenje poslovanja djelatnosti očne optike i optičarske radnje. Znati će organizirati vođenje poslovanja, marketing, financije i ekonomiku, pravne propise i znati će organizirati i provoditi mjere zaštite na radu i zaštiti okoliša vezanu uz djelatnost u skladu s važećim EU i hrvatskim normama i zakonima.

Nastavni plan studija Očna optika u Hrvatskoj

Obvezni kolegiji

Kolegij

ECTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

Matematika

5

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove anatomije i fiziologije

5

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikalna optika

5

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika I

5

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni kolegij

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrijska optika

5

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija oka

5

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Optički i optometrijski instrumenti

5

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Očna optika

6

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove farmakologije

3

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

3

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni kolegij

3

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Menadžment i poduzetništvo

3

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Osnove kemije i kemija kontaktnih leća

4

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Refrakcija i binokularni vid I

7

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

Osnove opće patologije i bolesti oka

5

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

Ergonomija gledanja

5

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik III

3

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Izborni kolegij

3

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Kontaktne leće I

7

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Tehnologija optičkih materijala i okvira I

5

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Refrakcija i binokularni vid II

5

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Refrakcija dječijeg uzrasta i ambliopija

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Optometrijska praksa I

5

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

Engleski jezik IV

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Izborni kolegij

3

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

Kontaktne leće II

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Refrakcija i binokularni vid III

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Starenje i refrakcija oka

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Proizvodno inženjerstvo

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Optometrijska praksa II

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

Izborni kolegij

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

Kontaktne leće III

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Refrakcija i binokularni vid IV

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

Optometrijska praksa III

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7

Završni rad

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

Izborni kolegij

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Ukupno

180

14

10

14

11

14

11

10

15

9

15

5

19

 

 

24

25

25

25

24

24

Izborni predmeti

Naziv kolegija

ECTS

I

P

V

Zdravstvena psihologija

3

2

1

Komunikacijske vještine

3

2

1

Radna pedagogija

3

2

1

Poduzetničko projektiranje

3

2

1

Osnove prava i pravni propisi

3

2

1

Zaštita na radu

3

2

1

Osiguravanje i kontrola kvalitete

3

2

1

Suvremeni optički proizvodi

3

2

0

Etika u optici

3

2

0

Komunikologija

3

2

1

Psihofiziologija rada

3

2

1

Informatika II

3

2

1

Optički instrumenti i ciljničke naprave

3

2

1

Cilj studija je da svakom studentu pruži potpuno osposobljavanje za vrijeme studiranja čime će završeni studenti odmah nakon svjedodžbe stručne prvostupnice (baccalaurea) inženjerke očne optike odnosno stručnog prvostupnika (baccalaureus) inženjera očne optike (bacc. ing. opt.) biti spremni na samostalan rad.

Podsjetimo, studij očne optike jedini je takav studij na području jugoistočne Europe, a stjecanje specifičnog znanja na ovom studiju privuklo je studente iz Slovenije i drugih susjednih zemalja.

Studiji očne optike u Češkoj

U Češkoj se studij očne optike trenutno provodi na dvije visokoškolske ustanove, a u planu je i ponovno pokretanje trećeg studija u Pragu. Studenti mogu studij upisati na Medicinskom fakultetu Masarykovog sveučilišta u Brnu i na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Palackog u Olomoucu, a ukoliko budu zadovoljeni svi preduvjeti studij će biti pokrenut i na Fakultetu biomedicinskog inženjerstva češkog tehničkog visokog učilišta pod nazivom Optika i optometrija u Pragu. U nastavku je dat prikaz dva aktualna studija u Brnu i Olomoucu.

Studij optike i optometrije u Brnu

Studij u trajanju 3 godine provodi se u sklopu Medicinskog fakulteta Masarykovog sveučilišta, dok je nastavak specijalizacije omogućen upisom nekog od usmjerenja na studiju zdravstvenih znanosti među kojima se nalazi i smjer optometrije.

Koncipiran je tako da se u prvom i drugom semestru upisuju temeljni kolegiji kao što s biokemija, fiziologija, osnove anatomije, fizika geometrijske optike, matematika dok se u ostatku studija slušaju predmeti iz područja optometrije; refrakcija, naočalna tehnika, binokularni vid, kontaktne leće, optički uređaji i sl. te predmeti koji polaznicima prenose znanja iz područja ekonomije i vođenja poduzeća, pravnih propisa i sl.

U razgovoru s voditeljem studija prof. MUDr. Svatoplukom Synekom, koji je svojim znanjem uvelike doprinio i u izradi nastavnog plana i programa studija očne optike u Hrvatskoj, iznio je planove Medicinskog fakulteta i vlastito viđenje daljnjeg razvoj ovog studija. S obzirom da se studij trenutno provodi na Medicinskom fakultetu njegovo izvođenje obuhvaća veliki udjel nastavnog programa iz područja oftalmologije što će se u budućnosti izbjeći odvajanjem ovog studija od Medicinskog fakulteta i organizacijom studija u sklopu Zdravstvenog visokog učilišta. To je bitno, kaže Synek, jer studij ne treba zadirati previše u područje oftalmologije, već treba biti usmjeren prvenstveno na refrakciju oka i određivanje određivanje potrebnih naočalnih i kontaktnih leća te završeni optometristi moraju znati prepoznati gdje je granica kada se klijenti upućuju oftalmolozima radi medicinskog pregleda i liječenja.

Stručnu praksu studenti provode na očnoj klinici gdje je voditelj studija prof. MUDr. Synek ujedno i voditelj klinike.

Kolegij

ECTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

Biokemija

3

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologija I

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove anatomije

4

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija oka I

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikalna optika I

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika I

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrijska optika I

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika I

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optičarska praksa I

4

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravstvena prva pomoć

1

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologija II

3

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Histologija

3

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinski latinski jezik

4

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologija

3

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija II

4

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Naočalna optika I

2

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikalna optika II

2

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika II

4

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrijska optika II

5

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika II

5

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Optičarska praksa II

3

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove fizikalno optičkih mjerenja I

2

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

4

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička fiziologija

3

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

Psihologija

3

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

Osnove farmakologije

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija oka III

3

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

Naočalna tehnika I

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Naočalna optika II

3

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Naočalna tehnologija I

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Ekonomija i vođenje poduzeća I

2

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

Fizikalna optika III

3

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

Nauka o refrakciji I

2

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

Optički uređaji I

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Optičarska praksa III

4

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

Osnove fizikalno optičkih mjerenja II

2

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

2

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

Sociologija

3

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

Naočalna tehnika II

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Naočalna tehnologija II

4

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

Binokularni vid I

2

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

Ekonomija i vođenje poduzeća II

3

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

Kontaktne leće I

2

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

Nauka o refrakciji II

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Očna farmakologija

2

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

Optički uređaji II

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Očna patologija I

2

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

Optičarska praksa IV

5

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

Osnove zdravstvene informatike

3

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

Engleski jezik IV

4

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

Završni rad I

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

Binokularni vid II

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Ergonomija gledanja

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

Oftalmološki uređaji

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Kontaktne leće II

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Nauka o refrakciji III

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Očna patologija II

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

Optičarski rad

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

Pomagala za povećanje I

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Pravni propisi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

Engleski jezik V

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

Završni rad II

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

Kontaktne leće III

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

Nauka o refrakciji IV

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

Očna patologija III

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

Optičarski rad II

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

Pomagala za povećanje II

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

Izrada optičkih pomagala

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

Engleski VI

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

Studij optometrije u Olomoucu


Studij optometrije sastavni je dio studijskog programa Specijalizacija u zdravstvu akreditiran kao usmjerenje na Fakultetu prirodnih znanosti i medicine na Sveučilištu Palackog u Olomoucu. Glavninu studija čini katedra optike čiji je voditelj prof.dr.sc. Jaroslav Wagner. Osim stalno zaposlenih nastavnika na ovoj katedri u nastavi sudjeluje i veliki broj ostalih vanjskih suradnika iz područja optometrije i oftalmologije. Završetkom ovog studija studenti stječu stručne kompetencije u području očne optike i optometrije i stručno zvanje optometrist.  Ovaj studij organiziran je kao trogodišnji studij koji nema mogućnost direktnog nastavka školovanja na stručnom magisteriju odnosno specijalizaciji, ali je moguće nastaviti studiranje na srodnim specijalističkim studijima. Nastavni plan studija rađen je u skladu s preporukama Europskog udruženja optometrijskih škola i češkog ministarstva zdravstva radi stjecanja potrebnih i traženih kompetencija završenih optometrista.


Studij se sastoji od matematičko-fizikalnih osnova, općih predmeta iz područja zdravstva i predmeta koji su usmjereni na optometriju. Također, studij obuhvaća predmete iz područja anatomije, fiziologije, patologije, oftalmologije te predmete iz područja naočalne optike, kontaktnih leća i tehnologije naočala. Glavninu studija čine predmeti iz područja optometrije uključujući i stručnu praksu, a za potrebe praktičnog dijela nastave iz refrakcije studentima su na raspolaganju četiri refrakcijske jedinice.

Studij također obrazuje polaznike u području etike u struci, osnovama ekonomije i pravnih propisa. Za provođenje stručnih predmeta odgovorna je katedra optike Fakulteta prirodnih znanosti, a provođenje prakse osigurano je u suradnji s očnom klinikom Medicinskog fakulteta Sveučilišta Palackog.

 

Kolegij

ECTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

Medicinska biologija i genetika

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologija

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinski i medicinska terminologija

1

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika I

6

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod u informatiku

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika I

6

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička biokemija

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologijska optika

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histologija

1

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogija

1

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika II

6

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija

1

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija oka

1

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Naočalna tehnologija I

4

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Binokularni vid

2

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekcija vida I

6

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Valovi i optika

9

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika II

3

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove psihologije

1

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

Uvod u mikrobiologiju

2

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

Kontaktne leće

6

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Korekcija vida II

6

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Oftalmološki i optometrijski uređaji I

3

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

Praksa iz naočalne tehnologije

4

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

Patologija

2

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

Enleski jezik I

1

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

Optički i optoelektrični medicinski uređaji

3

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

Fizikalna praksa

5

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Osnove farmakologije

1

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

Zdravstvena prva pomoć

1

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

Korekcija vida III

3

 

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

Oftalmološki i optometrijski uređaji II

3

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Patologijska fiziologija

2

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

Epidemiologija i zdravstvo

2

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

Engleski jezik II

3

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

Praksa I

4

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

Optičko mjerenje

7

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Tehnologija izrade I

3

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

Praksa II

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

Zdravstvena etika i komunikacija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

Imunologija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

Završni rad I

8

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

Optometrijska praksa I

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

Naočalna tehnologija II

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

 

Praksa III

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

Klinička oftalmologija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

Završni rad II

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Seminarska radnja

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

Specijalna optička pomagala

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Ekonomika  i legislativa u zdravstvu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

Optometrijska praksa II

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

Zaključak

Iz nastavnih planova navedenih studija može se zaključiti da su vrlo slični u programu dok je sama provedba studija ponešto razlikuje u smislu broja sati nastave pojedinih kolegija te sama podjela na više ili manje kolegija s istim nastavnim programom.

Jednakost programa nije slučajna. Kao što je u samoj usporedbi programa spomenuto, obrazovanje u području optometrije na području cijele Europe nastoji se ujednačiti zbog europske diplome u optometriji. S tim je ciljem ove godine osnovana Europska akademija optometrije i optike kako bi usuglasila obrazovanje i omogućila polaznicima visokih optometrijskih škola stjecanje znanja potrebnih za polaganje završnog ispita europske diplome.

Odlična suradnja između visokih škola u području očne optike i optometrije te puna podrška Europskog vijeća optometrije i optike s osnovanom akademijom, garancija su dobre budućnosti struke očne optike i optometrije i u Hrvatskoj.

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Wednesday, 07 April 2010 11:03
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj