Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Viagra Online In Uk
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Recenzija knjige Osnove refrakcije
Vijesti po studijima - OCO vijesti

Aleksandar von Raizner,
Osnove refrakcije

Veleučilište Velika Gorica, Biblioteka očne optike, Velika Gorica, 2009.

Svatko tko se na području bivše Jugoslavije bavi refrakcijom, na svom putu do znanja naišao je na isti problem - literatura. Literatura iz ovog područja do sada uopće nije postojala, odnoso mogla se pronaći u obliku skripte ili ponekog stručnog članka u stručnim časopisima. Kvaliteta tih članaka nije bila nikad upitna, ali su oni bili na različitim nivoima te su odražavali iskustva različitih autora.

Oni koji su se potrudili malo više mogli su doći do kvalitetne strane literature, uglavnom njemačke i engleske. Jedni problem koji je i dalje postojao je bilo prevođenje stručnih izraza, ali i potrebno osnovno predznanje u području očne optike, koje bi omogućilo lakše savladavanje dostupne strane literature.

Omogćavanje izlaženja ove knjige imat će veliki značaj za struku očne optike i optometrije u Hrvatskoj. Bez obzira na stranog autora ove knjige Aleksandra von Raiznera, već nakon nekoliko pročitanih stranica dobit ćete dojam da je knjiga napisana na »domaći« način, a razlog je u tome što Hrvatska, kada govorimo o očnoj optici i optometriji, slijedi struku njemačkog područja. A da se njezin sadržaj dodatno prilagodi domaćoj struci pomogli su eminentni recenzenti prof.dr.sc. Božidar Vojniković i mr.sc. Matjaž Mihelčič.

S obzirom da je autor knjige studirao na Sveučilištu u Karlsruhe u Njemačkoj, sadržaj obrađuje cjelopkupno područje refrakcije, a vrlo je usporedivo i nastavnim planom i programom na Fachakademie für Augenoptik u Münchenu.

Knjiga sistematično vodi studenta od osnovnih geometrijskih i fizikalnih uvjeta kod refrakcije, preko tradicionalnih testova mono i binokularnog vida, pa sve do nekih specifičnih testova, koji se također često upotrebljavaju u praksi.

Objašnjenja su jasna, bez pretjeranih geometrijskih odnosno računskih dokaza, koji u zemlji podrijetla tog znanja nerijetko zamagljuju bitnija svojstva testova i postupka.

Knjiga sadrži pet cjelina:

  1. Sposobnost vida
  2. Refrakcija oka
  3. Djelovanje i korekcija binokularnog vida
  4. Korekcija bliskog vida
  5. Tijek refrakcije u praksi

U prvoj cjelini se obrađuju osnove funkcionalnosti i fizilogije oka od utjecaja elektromagnetskog zračenja na oko, nastanka vidnog osjeta, praga osjetljivosti oka, oštrine vida, akomodacije, raspoznavanja boja do samih nedostataka vida gdje se uz shematski prikaz oka objašnjavaju temeljni pojmovi prilikom mjerenja oštrine vida odnosno refrakcije te prikazuju optičke pogrešnosti vida odnosno refrakcijski deficiti oka.

U drugoj cjelini na početku autor daje pregled kako treba izgledati primjeren prostor i oprema za refrakciju misleći prije svega na veličinu prostora, osvjetljenje, pomagala za prikazivanje optotipa kao što su jednostavne probne tablice, providne ploče, projekcijski uređaji, elektronski zasloni, mjerne naočale, probne leće, foropteri itd.

U drugom dijelu ove cjeline auto se posvetio objektivnoj refrakciji odnosno metodama i uređajima korištenim u refrakciji kao što su direktna i indirektna oftalmoskopija, optometar refraktometar i oftalmometar, na principe skijaskopije i pomagala u skijaskopiji, načinu skijaskopiranja  te tumačenju svjetlosnog odraza pri skijaskopiji.

Treći dio ove cjeline posvećen je subjektivnoj monokularnoj refrakciji koja u knjizi i prevladava u odnosu na objektivnu refrakciju s ukupno 55 stranica. U njoj se autor posvetio ovisnosti oštirne vida o vrsti i stupnju nedostatka vida, prethodnoj korekciji sfrernim probnim lećama, metodi križnog cilindra i zamagljivanja cilndrom za korekciju astigmatizma te ostalim metodama refrakcije kao što su raubičekova metoda, metoda uskosnopnim zaslonom i subjektivna stigmatoskopija. Na kraju ove cjeline autor je obradio i optimiranje sferne korekcije – sukcesivni i simultani postupak.

U trećoj cjelini knjige obrađuje se djelovanje i korekcija binokularnog vida. Autor je ovdje posvetio dosta pažnje objašnjenju dostizanja i djelovanju binokularnog vida, refrakcijskoj neravnoteži odnosno neujednačenosti refrakcije, anizometropiji i aniseikoniji, heterotropiji, pogrešnosti binokularne koordinacije te optičkoj korekciji pogrešnosti binokularne koordinacije.

Četvrta cjelina odnosi se na korekciju bliskog vida čiji sadržaj obrađuje načine izmjere dodatka za blizinu, akomodacijsku ravnotežu odnosno ujednačenost akomodacije, astigmatizam bliskog vida te određivanje konačne jakosti dodatka za blizinu.

Drugi dio ove cjeline odnosi se na binokularnu koordinaciju pri gledanju u blizinu gdje je autor obradio djelovanje, poremećaje i moguće uzroke, izmjere heteroforije pri gledanju u blizinu i korekciju bliskog vida u ovisnosti o vrsti naočalnih leća.

U zadnjoj cjelini autor je dao vrlo koristan pregled tijeka refrakcije u praksi u smislu pripremnih postupaka, objektivne i subjektivne monokularne refrakcije, korekcije binokularnog vida i vida u blizini te prikaz kako se propisuje konačna korekcija.

Knjiga ima ukupno 303 stranice, sadrži 99 slika u boji koje vrlo jasno i zorno prikazuju ono što se u samom sadržaju obrađuje, 34 tabličnih prikaza, preko 400 stručnih pojmova te popis literature iz koje se može jasno vidjeti stručnost područja koje ova knjiga objedinjuje. Knjiga je tiskana u nakladi od 500 primjeraka.

Veliki značaj ove knjige leži upravo u objedinjavanju područja koja su nužna svim onim koji se bave refrakcijom, a prije svega očnim optičarima i optometristima koji su prije svega praktičari, koji pomažu svojim klijentima u podizanju kvalitete života sa stanovišta vida.

Sa svojom jasnošću, jednostavnošću i zaobilaženjem dvoznačnih interpretacija, odnosno naglašavanjem mogućih drugačijih pogleda na primjerenim mjestima, ova će knjiga sigurno doprinijeti kvalitetnijem studiju očne optike i optometrije, a u konačnosti i boljoj usluzi prema stanovništvu, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i šire.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Srijeda, 07 Travanj 2010 10:16
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj