Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra 100mg
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Upis u 1. godinu studija

Upis na Veleučilište obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište Velika Gorica te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka.

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu na neki od studija Veleučilišta je završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno srednje stručno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno, u inozemstvu.

U okviru razredbenog postupka na Veleučilištu Velika Gorica predviđena su tri razredbena roka.

Dokumenti potrebni za prijavu su:

  1. obrazac za prijavu (može se popuniti putem internet stranice ili osobno prilikom predaje dokumenata)
  2. svjedodžbe svih razreda srednje škole
  3. završna svjedodžba srednje škole
  4. rodni list
  5. domovnica

Dokumenti koji se predaju mogu biti originali ili fotokopije uz originale na uvid.

Pristupnici s radnim iskustvom mogu ostvariti prednost pri upisu na izvanredni studij ukoliko prilože potvrdu poslodavca da rade na poslovima odabranog studija u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

U slučaju kad pristupniku školovanje plaća pravna osoba u kojoj je zaposlen, pristupnik je na upis dužan donijeti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Što je potrebno za upis?

  1. tri fotografije 4x6 cm (za indeks)
  2. upisni troškovi 350,00 kn
  3. uplatiti prvu ratu školarine (ponuda se podiže kod upisa u studentskoj službi)
  4. donijeti kopiranu uplatnicu i original na uvid
  5. potvrdu poslodavca o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen).

Prijelaz s drugih visokih učilišta i priznavanje položenih ispita

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za upis na neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica.

Zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica se podnose prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije.

Primjer zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Nakon upisa na Veleučilište Velika Gorica, studenti imaju mogućnost podnošenja zamolbe za priznavanjem položenih ispita na drugim visokim učilištima.

Zamolbe se podnose nakon obavljenog upisa u zimski semestar tekuće akademske godine. Primjer zamolbe s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta Velika Gorica, može donijeti odluku o priznavanju ispita. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica.

Kod prijelaza i priznavanja položenih ispita razmatrat će se samo zamolbe s potpunom dokumentacijom.

Zamolba za prijelaz (.doc)

Zamolba za priznavanja polozenih ispita na drugim visokim učilištima (.doc)Prijave i upisi održavaju se u studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica.

Za potrebe predaje prijava i upisa studetska referada radi radnim danom 10:00-18:00 sati (pauza od 15:00-15:30) i subotom od 10:00-12:00 sati.

Kotakt za Informacije

altaltaltalt
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 19 Svibanj 2014 15:23
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj