Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Online PurchaseBuy Now CialisReal CialisGeneric Viagra SaleBuy Viagra In Thailand
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian

ODLUKA

O PROVEDBI  RAZREDBENOG  POSTUPKA ZA UPIS  STUDENATA  U PRVI  SEMESTAR SPECIJALISTIČKIH  DIPLOMSKIH  STRUČNIH  STUDIJA U  AKADEMSKOJ  2O12/13.  GODINI

  1. Razredbeni postupak se provodi za stjecanje prava na upis na specijalističke diplomske stručne studije KRIZNI MENADŽMENT, UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA I PROCESIMA te INFORMACIJSKI SUSTAVI.
  2. Razredbenim postupkom utvrđuje se ranglista za upis posebno za redovni i posebno za izvanredni studij.
  3. Razredbenim postupkom se valorizira prosječna ocjena položenih ispita (PS) na prethodno završenom studiju.
  4. Prosječna ocjena položenih ispita izračunava se temeljem odgovarajućeg službenog dokumenta visokog učilišta na kojem je kandidat završio prethodni studij i iskazuje se na dvije decimale.
  5. Ukupan broj bodova kandidata računa se po formuli: 200 * PS i iskazuje se na dvije decimale.
  6. Maksimalan broj bodova pojedinog kandidata iznosi 1000.
  7. Rangliste za upis objavljuju se na oglasnoj ploči i na internet stranici Veleučilišta u roku od jednog radnog dana po isteku i zaključenja roka za prijavu kandidata za upis. Zaključenje roka za prijavu kandidata obavlja predsjednik Povjerenstva za razredbeni postupak neposredno po isteku roka za prijavu utvrđivanjem ukupnog broja prijavljenih kandidata po pojedinim studijima (redovni/izvanredni).
  8. Kandidati mogu uložiti prigovor dekanu Veleučilišta na svaku objavljenu rang listu u pisanom obliku preporučeno putem pošte ili preko Studentske referade Veleučilišta u roku od 24 sata od njezinog objavljivanja na Oglasnoj ploči i internet stranici Veleučilišta..
  9. Upis se obavlja po ranglistama (redovni/izvanredni) za pojedini studij do ispunjenja upisne kvote za pojedini studij objavljene u natječaju. Prednost pri upisu imaju kandidati s većim brojem bodova, a minimalni broj bodova za upis u prvom upisnom roku je 600 bodova.
  10. Kandidati koji ostvare manje od 600 bodova stavljaju se na listu čekanja do zaključenja zadnjeg redovnog upisnog roka.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 22 Svibanj 2012 22:50
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj