Croatian(HR)English (United Kingdom)
Canada Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Studij upravljanja u kriznim uvjetima
Stručni studiji - Upravljanje u kriznim uvjetima

Pročelnik studija: Viši predavač dr.sc. Branko Mihaljević mihaljevic

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

Kratica: bacc. ing. admin. chris.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Upravljanje u kriznim uvjetima je studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, terorizam i sl.), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Kompetencije završenih stručnjaka ovog studija su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini općenito te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe.

U shematskom prikazu koji slijedi prikazane su neke od temeljnih zadaća i poslova u procesu upravljanja u kriznim uvjetima:

km_graf

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine),u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

 

Nastavni plan studija Upravljanje u kriznim uvjetima

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Kemija zagađivala
Fizika
Informatika I
Civilna obrana
Osnove teorije sustava i sigurnosti
Matematika
Izborni kolegij A1*
Engleski jezik I
Terorizam
Statistika
Graditeljstvo
Osnove sigurnosti tehnoloških sustava
Psihologija kriza
Prirodna ugrožavanja
Engleski jezik II
Izborni kolegij A2*
III semestar IV semestar

Antropogena ugrožavanja
Operativni centri i komunikacijski sustav
Normativno uređenje zaštite i spašavanja
Topografija i GIS
Zaštita podataka
Engleski jezik III
Izborni kolegij B1*

Logistika i sigurnost
Vođenje i zapovijedanje
Procjena rizika
Krizno planiranje
Zaštita osoba i imovine
Izborni kolegij B2*
Izborni kolegij B3*
V semestar VI semestar
Krizni menedžment
Kritična infrastruktura
Sanitetska skrb u uvjetima krize
Projektni zadatak
Izborni kolegij B4*
Izborni kolegij B5*
Obavješćivanje i odnosi s javnošću
Stručna praksa
Završni rad

Izborni predmeti:

Geokemija okoliša
Metode procjene utjecaja na okoliš
Ekologija
Informatika II
Gospodarenje otpadom
Oružja za masovno uništenje
Menadžment i poduzetništvo
Zaštita mora
Zaštita zraka
Komunikologija
Upravljanje vodama
Zaštita od zračenja
Meteorologija i okoliš
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

 

Dopusnica za UKU (PDF, 265 kb)

AddThis Social Bookmark Button
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj