Croatian(HR)English (United Kingdom)
Generic Viagra In Canada
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

LoginFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Prijave za razredbeni postupak za specijalistički diplomski stručni studij
Notices - Public info
There are no translations available.

Predaja prijave i dokumenata: do 15. rujna 2012.
Objava rezultata: 21. rujna 2012.
Upisi: od 24. do 29. rujna 2012.

Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile stručni studij na VVG-u ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može podignuti i popuniti u studentskoj referadi, prilažu se uz izvorne dokumente i po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

- domovnica,
- rodni list,
- svjedodžba o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
- suplement uz svjedožbu o završenom studiju ili prijepis ocjena položenih ispita,
- dokaz o stjecanju statusa sportaša prve ili druge kategorije.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.

Više o tome na: Upisi -> Upis na specijalističke studije -> Natječaj

AddThis Social Bookmark Button
Last Updated on Tuesday, 09 October 2012 11:54
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj