Odgovori na najčešće postavljena pitanja Studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica

Koje je radno vrijeme Studentske referade?
Plaćaju li redovni studenti školarinu na stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica?
Koja su prava redovnih studenata na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta Velika Gorica?
Da li je sistematski zdravstveni pregled obavezan za studente Veleučilišta Velika Gorica?
Na koji način izvanredni student koji nije u radnom odnosu može regulirati pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje?
Koji su uvjeti za prijavljivanje ispita na Pretincu?
Koji su uvjeti za upis u višu godinu studija?
Plaćaju li se ponovno ne položeni predmeti iz zimskog, odnosno ljetnog semestra?
Gdje studenti mogu dobiti potvrde u svrhu reguliranja statusa?
Što je potrebno za izdavanje duplikata indeksa?
Koja je procedura predaje zamolbi za rješavanje statusa studenata?
Trebaju li studenti koji nisu državljani RH prilikom upisa dostaviti OIB?
Koja je procedura u slučaju kad troškove školarine za studenta plaća pravna osoba?
Tko može ostvariti pravo na umanjenje školarine?

Preddiplomski stručni studiji

Koliki je iznos školarina za preddiplomske stručne studije na Veleučilištu Velika Gorica?
Koji se stručni naziv stječe nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Očna optika?
Koliko iznose troškovi upisa na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
Na koji način pristupnici stječu pravo upisa na neki od preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta Velika Gorica?
Mogu li se na preddiplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica upisati i kandidati sa završenom trogodišnjom školom?
Mogu li se na razredbeni postupak za upise na preddiplomske stručne studije Veleučilišta prijaviti pristupnici koji nemaju položenu državnu maturu?
Kako izgleda razredbeni postupak za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta za pristupnike s položenom državnom maturom koji se na visoko učilište nisu upisali preko Središnjeg prijavnog ureda?
Što je sve potrebno za prijavu na razredbeni postupak i upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
Na koji način pristupnici mogu ostvariti pravo na dodatne bodove prilikom upisa na neki od preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta?
Koja je procedura kod prijelaza s drugog visokog učilišta na neki od studija Veleučilišta Velika Gorica?
Koja je procedura kod priznavanja položenih ispita na drugim visokim učilištima?
Trebaju li strani državljani provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije?

Specijalistički diplomski stručni studiji

Koliki je iznos školarina za specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica?
Tko sve može upisati specijalističke diplomske stručne studije na Veleučilištu Velika Gorica?
Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment i koje kompetencije se stječu njegovim završetkom?
Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi i koje kompetencije studenti stječu njegovim završetkom?
Koliko traje specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje logističkim sustavima i procesima i koje kompetencije studenti stječu njegovim završetkom?
Što je sve potrebno za prijavu na razredbeni postupak za upis na specijalističke diplomske stručne studije?
Što obuhvaća razredbeni postupak za upis na specijalističke diplomske stručne studije?