Croatian(HR)English (United Kingdom)
Where To Buy Viagra Uk
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
ERASMUS

Program za cjeloživotno učenje

Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme – LLP) sastoji se od četiri sektorska potprograma:

  • Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje)
  • Erasmus (visokoškolsko obrazovanje)
  • Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje)
  • Grundtvig (obrazovanje odraslih)

i dva komplementarna programa:

  • Transversalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa)
  • Jean Monet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).

Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine, a nastavlja se na prijašnju generaciju obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci (1985. - 2006.).

Cilj programa za cjeloživotno učenje je stvoriti napredno društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, veći broj kvalitetnijih poslova te jaču društvenu koheziju u Europskoj Uniji. Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Erasmus

Potprogram Erasmus je program akademske mobilnosti namijenjen visokom obrazovanju. U okviru potprograma Erasmus studenti mogu provesti jedan dio studija studirajući na visokom učilištu u inozemstvu ili obavljajući stručnu praksu što značajno pridonosi njihovoj samostalnosti, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada u multikulturalnim sredinama.

AddThis Social Bookmark Button
1 STORY - Strengthening the Training Opportunities for inteRnational Youth
2 Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost
3 Erasmus natječaj stručna praksa
4 Erasmus natječaj studijski boravak
5 Erasmus natječaj nastavno i nenastavno osoblje
6 EPS – Erasmus Policy Statement
7 Mobilnost studenata
8 Međuinstitucijski ugovori: studijski boravak
9 Uspostavljeni kontakti: stručna praksa
10 Kontakt podaci
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj