Croatian(HR)English (United Kingdom)
Viagra Online Purchase
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Osnove automatskog upravljanja

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Upoznavanje s osnovama automatskog upravljanja za prepoznavanje, primjenu i održavanje sustava automatskog upravljanja na motornim vozilima.
Sadržaj predmeta:
Automatizacija, upravljanje i regulacija, primjena regulacije u tehnici mehatroničkih sustava. Matematički opis dinamičkih sustava. Analiza temeljnih karakteristika regulacijskog kruga. Opis sustava automatskog upravljanja, upravljanje tehničkim procesima motornog vozila ili zrakoplova, opis elementa – dinamičke komponente (mikroračunala i PLC-ovi, senzori, aktuatori, sučelja itd.), analiza i sinteza procesa upravljanja, analiza i podešavanje regulatora.
Kompetencije:
Razumijavanje procesa automatskog upravljanja i dinamičkih komponenti sustava. Sposobnost analize karakteristika sustava automatskog upravljanja na primjeru uređaja na motornim vozilima. Određivanje parametara sustava u cilju održavanja.
Ishodi učenja:
Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: • Znati opisati svojstva sustava automatskog upravljanja, tehničkih procesa kojim se upravlja motornim vozilima ili zrakoplovima • Znati opisati dinamičke komponente sustava automatskog upravljanja • Primijeniti stečena znanja i vještine u rješavanju manje složenih problema mehatronike na vozilima ili zrakoplovima • Znati skicirati i proračunati (analitički i grafo-analitički postupak) temeljne parametre regulacije i podešavanja regulatora u cilju održavanja motornih vozila • Opisati pokazatelje kvalitete regulacijskog kruga automatskog upravljanja.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj