Croatian(HR)English (United Kingdom)
Buy Pfizer Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Uređaji računalnih sustava

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Cilj predmeta:
Naučiti načela rada te instaliranje i upotrebu pojedinih uređaja računalnih sustava.
Sadržaj predmeta:
Povijesni razvoj digitalnih računala i računalnih sustava. Strukturna organizacija računala. Podjela računalnih uređaja prema namjeni. Brojevni sustavi. Zapis podataka u računalu. Uvod u digitalna logiku i Booleova algebru. Osnovne komponente i način rada digitalnog računala. Procesori (CPU organizacija, način rada, izvođenje instrukcija, RISC, CISC). Interne sabirnice (struktura, način rada, PCI). Karakteristike i hijerarhija pohrane podataka (memorija). Struktura i rad priručne memorije. Interne memorije (ROM, SRAM, DRAM): organizacija, način rada i vrste. Vanjske memorije: magnetski diskovi (vrste, način rada, organizacija podataka, performanse, RAID), optički diskovi (CD, DVD), magnetske trake. Način rada i pristupa vanjskih uređaja (monitori, tipkovnice, miš, pisači, mrežni uređaji, digitalne kamere,…). Ulazno/izlazni sustav računala. Ulazno/izlazne operacije (programirane, prekidne, DMA). Vanjska sučelja (serijska, paralelna, RS232C, USB, FireWire, Infiniband). Operacijski sustavi. Mobilnost i povezivanje računalnih sustava. Performanse digitalnih računala. Visoka raspoloživost računalnih sustava (redundancija, UPS).
Kompetencije:
Poznavanje osnovih komponenti i rada računala i računalnih sustava i samostalno konfiguriranje personalnih računala.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati strukturnu organizaciju računala 2) Opisati različite primjene računala i računalnih sustava 3) Objasniti način zapisa podataka u računalu i koristiti odgovarajuće brojevne sustave i Booleova algebru 4) Razumjeti i opisati osnovne komponente i rad računala i računalnih sustava 5) Analizirati način rada procesora 6) Definirati strukturu i objasniti način rada interne sabirnice 7) Opisati memorijsku hijerarhiju i objasniti primjenu različitih vrsta memorija i način rada 8) Analizirati način rada i pristup vanjskih uređaja 9) Objasniti vrste, način rada i primjenu vanjskih sučelja 10) Analizirati mobilnost i mogućnost povezivanja računalnih sustava 11) Opisati performanse računalnih sustava 12) Objasniti primjenu visoke raspoloživosti računalnih sustava
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj