Croatian(HR)English (United Kingdom)
Generic Viagra In Canada
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
vodic
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG
sgs_iso-9001

ERASMUS - Povelja

erasmus_vvg_sm

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
Sadržaj predmeta
Nastavni plan i program

Termodinamika

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2
Cilj predmeta:
Stjecanje znanja o termodinamičkim sustavima, termičkim razmjenama energija i njihovoj efikasnosti, termodinamičkim stanjima, veličinama stanja, procesima i ciklusima idealnih plinova i mješavina, a u svrhu primjene kod toplinskih strojeva, grijanja, hlađenja i drugim inženjerskim područjima.
Sadržaj predmeta:
Termodinamički sustavi. Termodinamičko stanje, veličine stanja i jednadžba stanja. I. glavni stavak. Idealni plinovi i njihove mješavine. Toplinski kapaciteti. II. Glavni stavak. Temeljni termodinamički procesi idealnih plinova: Izohora, izobara, izoterma, adijabata i politrope. Utjecaj povratljivosti i nepovratljivosti na dobivanje i trošenje rada. Entropija. Kružni procesi - ciklusi. Vrste prijelaza topline: kondukcija, konvekcija, zračenje. Isparivanje i kondenziranje. Termodinamičko stanje, odvijanje temeljnih procesa i efikasnost procesa kod vodene pare. Izgaranje. Kemizam, kinetika i proces oslobađanja topline pri izgaranju. Ogrjevne vrijednosti goriva. Gubitci pri izgaranju.
Kompetencije:
Znanja i vještine potrebne za samostalno postavljanje, opis i izračun termodinamičkih stanja i procesa toplinskih strojeva, te samostalno izračunavanje termičkih stanja toplinskih strojeva kao termodinamičkih sustava. I sve to, kako za dijelove sustava, tako i sustav u cjelini. Isto tako, kada je cilj kontrolni izračun, ali i kada je cilj provjera vrijednosti parametara toplinskog stroja. Znanje i vještine za samostalno definiranje kvalitete i količine vodene pare kao radnog medija, te opis i izračun parametara promjena stanja pare kroz koje te pare prolaze. Znanje i vještine za samostalni odabir goriva, proračun količina goriva i zraka na mjestu izgaranja, te izračun efikasnosti izgaranja i njegovu ekološku prihvatljivost. Znanje i vještine za samostalno rješavanje zadaća i izračuna u vezi prijelaza topline, jednako kako kod poboljšanja – procesi hlađenja toplinskih strojeva i dr., tako i kod postavljanja izolacija.
Ishodi učenja:
Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) definirati termodinamičko (termičko) stanje kod idealnih plinova i uvjete za promjenu tog stanja; 2) nabrojiti i definirati vrste termodinamičkih sustava, te njihova temeljna svojstva; 3) usporediti energetske razmijene kod termodinamičkih sustava; 4) definirati termodinamičke veličine stanja idealnih plinova i njihovih mješavina, korištenje njihovih oznaka i preračunavanje jedinica kod istih; 5) opisati, definirati i usporediti temeljne termodinamičke procese idealnih plinova: izohoru, izobaru, izotermu, adijabatu i politrope, a preko naslovnih izraza i izraza za početno i krajnje stanje procesa; 6) izračunati vrijednosti veličina stanja početnog i krajnjeg stanja za sve temeljne termodinamičke procese idealnih plinova i mješavina, vrijednost angažirane topline, te dobiveni ili utrošeni rad u procesu; 7) nacrtati dijagramski prikaz temeljnih termodinamičkih procesa idealnih plinova, pojedinačno, skupno i u različitim kombinacijama, u pv i Ts dijagramu; 8) opisati i složiti termodinamički ciklus za toplinske strojeve, proračunati veličine stanja karakterističnih točki, energetsku razmjenu, dijagramsku predodžbu i ekonomičnost toplinske preobrazbe – stupanj korisnog djelovanja kod desnokretnih ciklusa, a radnu efikasnost kod lijevokretnih ciklusa; 9) prezentirati, nacrtati i proračunati parametre Carnotovog termodinamičkog ciklusa; 10) izračunati vrijednosti veličina stanja početnog i krajnjeg stanja vodene pare za sve temeljne termodinamičke procese, kombinaciju procesa i cikluse, vrijednost angažirane topline, te dobiveni ili utrošeni rad u procesu, kombinaciji ili ciklusu; 11) nacrtati dijagramski prikaz temeljnih termodinamičkih procesa za vodenu paru, pojedinačno i u različitim kombinacijama, u pv , Ts i hs dijagramu; 12) analizirati uvjete odvijanja procesa izgaranja u ovisnosti temeljnih utjecajnih parametara a u cilju što veće učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti.
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 21:32
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj