Croatian(HR)English (United Kingdom)
Gold Viagra
bolonja
vvg_na_youtube_transp_150
wifi_vvg_transp_150
MSDNAA VVG

PrijavaFrench German Italian Russian Slovenian Hungarian
II. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „DANI KRIZNOG UPRAVLJANJA“, 2009.
Publikacije - Zbornici

Zbornik_radova_2009

Autori: skupina autora
Tematsko područje: krizni menadžment
Broj stranica: 225
Uvez: meki
Godina izdanja: 2009.
Kvalitativne značajke
 • Opći karakter knjige: stručna
 • Podrška zanimljivosti: savjeti, preporučene pocedure
 • Prvenstveni čitatelji: studenti
 • Opseg bibliografije: opsežan
Cijena: 100,00 kn
(za studente VVG: 60,00 kn)
Z004
Količina
Student VVG?
NE DA

Popis radova:

 

 1. Dragutin Funda: Normizacija - čimbenik nacionalne i globalne sigurnosti
 2. Želimir Kešetović, Vladimir Ninković, Srđan Milašinović: Risk-komunikacija u Srbiji
 3. Tamara Čendo Metzinger: Menadžment poduzeća i kriza
 4. Zaviša Šimac: Zaštita i spašavanje u školama
 5. Nikola Lebeda: Vježba kao metoda istraživanja kriznih situacija
 6. Damir Čemerin, Igor Milić: Smanjivanje rizika od katastrofa
 7. Saša Šegvić, Marija Boban, Zoran Šinković: Krizno upravljanje i globalna recesija
 8. Irena Pastuović Terze, Vesna Trut: Psihologija u kriznom upravljanju
 9. Igor Milić: Mehanizmi Ujedinjenih naroda za odgovor na katastrofe
 10. Zdravko Kummer, Damir Džeko: Usporedba sigurnosnih atributa u zaštitnim sustavima
 11. Zdravko Kummer, Vladimir Lebinac: Korištenje grafova napada u oblikovanju obrane
 12. Renata Peternel, Tamara Čendo Metzinger: Mjere opreza kod namjernih kontaminacija pitke vode, hrane i ostalih proizvoda
 13. Branko Mihaljević: Civilna izvanredna stanja i krizno upravljanje
 14. Tamara Kopal, Arabela Vahtarić: Značaj i djelovanje Centra za monitoring i informiranje (MIC) Europske komisije
 15. Petar Vitas, Igor Milić: Logistika u međunarodnim operacijama pružanja pomoći
 16. Sanja Kalambura, Alen Stranjik: Krize modernih sustava gospodarenja otpadom
 17. Jadran Perinić: Medijski tretman akcidenata, katastrofa i kriznih događaja
 18. Ivan Toth, Tamara Čendo Metzinger: Krizni menadžment gradova
 19. István Endrődi: Uloga i djelovanje Mađarske udruge civilne zaštite u prevenciji i upravljanju u slučajevima katastrofa
 20. Željko Dobranović: Željeznički sustav i krize
AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano Utorak, 22 Ožujak 2011 15:05
 
Stranice izradili studenti Veleučilišta Velika Gorica
Goran Batušić i Krešimir Mihalj